https://www.foxlux.com/en/custom_23308.html Packing Availability for Synthetic Paper Packing Availability for Synthetic Paper 合成紙依照製程特性不同.分為非塗佈型與塗佈型合成紙,其包裝方式有捲裝與片材之方式。    一.片裝CPH、NPM、NPP、NPQ、NPX、CAH製品:           4/6版(31"X43"):1093m/mX788 m/m   菊版(25"X35"):894m/mX638m/m   特殊規格: (635m/m~1300m/m)X(635m/m~1300m/m)   非庫存品,依照客戶需求訂製!   二.捲裝:   2-1.以3"及6"紙管捲取。   2-2.寬度:   2-2-1.CPG、CPF、CPI、CEY、CEL、CEP製品:   1650m/m,1580m/m,1400m/m,1300m/m,1260m/m,1250,1200m/m,1185m/m,1140m/m,1125m/m,1100m/m,1095m/m,1000m/m,892m/m,890m/m,870m/m,840m/m。       2-2-2.NPL、NPP、NPQ、NPS、NPT、NPU、NPX、NPV、NPY、NPM、NGG、NGN製品:   最窄:340m/m   最寬:2000m/m   2-3.長度:   2-3-1.成品寬度100μ以下:3000M/捲或6000M/捲                      2-3-2.成品厚度120μ以上:2000M/捲        合成紙捲裝與片材產品包裝規格說明書下載 Attached: 合成紙捲裝與片材產品包裝規格說明書.pdf
https://www.foxlux.com/en/custom_23309.html Packing Availability for BOPP film Packing Availability for BOPP film BOPP膠膜之包裝規格  
https://www.foxlux.com/en/custom_23310.html Packing Availability for CPP film Packing Availability for CPP film CPP膠膜之包裝規格   厚度 產出當量 基重 長度 直徑 micron(um) M2 / KG g/M2 M/ roll mm / 3"ID core 15 74.07 13.5 4000 300 20 55.56 18.0 4000 340 25 44.44 22.5 4000 380 30 37.04 27.0 3000 360 40 27.78 36.0 2000 340 45 24.69 40.5 2000 360 50 22.22 45.0 2000 380 60 18.52 54.0 1500 360 70 15.87 63.0 1500 390 80 13.89 72.0 1000 340 90 12.35 81.0 1000 360 100 11.11 90.0 1000 380 110 10.1 99.0 1000 400 120 9.26 108.0 1000 410 註:上表為實驗室數據,僅供參考用。